Så framställer du eget vin hemma

Den som vill testa nya fängslande smaker gör rätt i att brygga sitt eget vin hemma. Den etablerade vinindustrin runt om i världen har på flera vis påverkat utrustning samt ingredienser för hemmabryggningen. Därtill har jästekniker och annat som har med bryggprocesen att göra utvecklats.

Vinframställning hemma har fartfyllt blivit allt mer populärt utifrån dessa förutsättningar. Hemmaprocessen påminner i stort om den traditionella vinframställningen, men vin i sedvanlig bemärkelse får I enlighet med EUs definitioner enbart kallas vin ifall det framställs på vindruvor. I hemmaframställningen experimenteras det enormt ofta med olika slags bär och frukter.

Under vinframställningen är det viktigt att hålla en bra hygienisk standard. Minsta förorening kan färga smaken på vinet avsevärt. Det är inte endast utrustning som ska vara ren utan det är även viktigt att vattnet i bryggningen är ordentligt rent. Gert Strand AB säljer färdiga vinsatser och allehanda komplement som förenklar och förfinar vinframställningen hemma. Bland annat säljer företaget så kallat aktivt kol som funkar utmärkt till att rena vatten innan bryggning.

Fördelen med att köpa färdiga vinsatser är att samtliga nödvändiga instruktioner finns tillgängliga och det är för den skull svårt att misslyckas med vinsatsen. Men det under förutsättningen att instruktionerna följs noggrant.

Att sätta en vinsats från grunden ger bryggaren möjlighet att testa annorlunda bär eller frukter och dessutom experimentera med olika jäst. Skiftande jäsningstider kan därtill leda till markanta smakskillnader.

Omtappning av vin kan underlättas med hjälp av en hävert. Den utgörs av två rör och slang med en slangklämma för att kunna stänga slangen. Med hjälp av ett plastmunstycke kan rören skjutas in i varandra med hjälp av ett plastmunstycke och blir på så vis anpassningsbar för samtliga jäskärl och storlekar. Det yttersta röret har en plastknopp som är ungefär 5 cm och som får bottensatsen att stanna kvar i jäskärlet vid avtappning.