Brygg husets egen specialitet och årgång

Den som vill ha goda tips och råd på hur man lyckas med att brygga vin hemma bör läsa Kjeld Erlandsens bok som heter Hemmaframställning av vin. Boken betyder mycket för vinbryggningen i hemmamiljö och är uttömmande för vinprocessens alla delar. Det finns få böcker på marknaden som går på djupet som Hemmaframställning av vin gör. Boken har som mening att beskriva vinframställningen hemma utifrån dagens nivå och kunskaper.

I boken konstateras att utvecklingen som skett de senaste åren inom vinframställning i hemmet är enorm. Det beror på att mycket av kunskaperna har ärvts från den etablerade vinindustrin världen över. Det innebär att utrustning som används för hemmabryggning har utvecklats och håller en väldigt hög kvalitet. Därtill har ingredienserna inte bara blivit bättre utan också fler för att vinbryggaren ska nå fram till önskat resultat. Det gäller i synnerhet att betydligt fler varianter av vinjäster tillkommit.

Det är idag väldigt vanligt att de privata hushållen brygger eget vin, och många är intresserade av att komma igång. Visserligen finns det otaliga vinsorter att välja bland från exempelvis systembolaget, men för många lockar det att brygga husets egen specialitet och årgång. Dessutom sparar man pengar i längden på att brygga sitt eget vin ifall man bara vågar ta klivet och investera i utrustningen som krävs.

Hemmaframställning av vin är inte enbart en mångfasetterad bok om vin utan den riktar sig till både nybörjare och den som har en aning mer erfarenhet. Boken kan likaså utgöra ett gott underlag åt allehanda vinklubbar som ägnar sig åt bryggning. Att brygga vin tillsammans är också det något som blir allt mer populärt. Ett gott tips är att gå samman flertal personer i bryggarlag. Det är ett enastående tillfälle att umgås och hjälpas åt och utbyta erfarenheter sinsemellan.

Vi lever i en tid då matlagningskonsten sannerligen blomstrar. Många förknippar självklart mat med dryck och då är vin en mycket uppskattad dryck. Att avnjuta ett gott vin till maten är livsnjuteri som få vill avvara. Men vin används även i tillagningen som smaksättare. Dock är det vanligt att vin används sparsamt då dropparna är relativt dyra.

Genom att brygga eget vin hemma kommer man billigare undan, vilket innebär att man kan slösa mer i matlagningen. Det kommer plötsligt inte råda tveksamheter kring att hälla i några flaskor vitt vin att koka fisken i, eller en skvätt nyponsherry till såsen.

Det betonas i hemmaframställning av vin att det är av yttersta betydelse att planera vinprocessen utförligt. Allting som ska användas i processen bör antecknas, och utrustningen som ska användas ska kontrolleras att den är fräsch och fungerande. Att påträffa att någonting saknas mitt i processen är oerhört frustrerande. Därför rekommenderas att sätta upp ett detaljerat arbetsschema. Det innebär att allting kommer komma i rätt ordning.

Till utrustningen som man köper ingår vanligen någon form av bruksanvisning. Det rekommenderas att noga läsa denna för att vara på säkra att inga fel på vägen uppstår. Det är tyvärr inte ovanligt att förstagånganvändaren läser bruksanvisningen först efter bryggningen för att ta reda på vad som möjligtvis gick fel.

Ta dessutom som vana att skriva upp allting som tillsätts i processen och notera även när det tillsätts.

Om någonting skulle gå fel i processen så kan en bryggjournal vara bra för att lokalisera vad som möjligtvis kan ha orsakat felet. Man kan ju även ha lyckats brygga ett helt lysande vin som man gärna vill brygga på nytt. Då är det en fördel att man antecknat i bryggjournalen så man kan brygga vinet på nytt.